Diplomerade och certifierade coacher med bred erfarenhet från företagsledning, ekonomi och finans, försäljning, företagsutveckling

Patrik Rehn – 070-414 35 57 – patrik@pareco.se

Founder and Owner

Möt Patrik Rehn, grundare av Pareco AB
Patrik Rehn

Patrik Rehn

Professionell affärscoach

Erfarenheter från roller som Regionchef, Area Manager (försäljning), Account Executive (försäljning), Operativ chef (IT-system), CFO, Ekonomichef, Controller och Godkänd revisor.

Mångårig erfarenhet av affärsutveckling, att förverkliga drömmar, både egna och andra företagsledares som egen företagare och anställd.

Diplomerad coach från utbildning som uppfyller ICFs utbildningskrav för ACC-certifiering.

Egen företagare sedan 2013.

Vad säger mina kunder

Ett urval av vitsord från kunder (för referenser kontakta mig). Rubriken visar målet med arbetet och underrubkriken vilka tjänster som arbetet omfattat.
Utveckla växande och lönsamt företagande

Utveckla växande och lönsamt företagande

Coaching och Mentoring

Klientens egna ord: "Patriks coaching har varit värd mycket för mig och min utveckling som företagare. Jag upplever att jag har fått hjälp med precis det jag har velat, men att jag samtidigt har blivit pushad till att utvecklas på de områden som jag själv har upplevt som svårast och kanske undvikit. Med stor förmåga att lyssna och kraftfulla frågor har Patrik fått mig att själv komma fram till vart jag vill och hur jag ska komma dit. Samtidigt som jag har fått hjälp med kunskap och strategier. Rekommenderar varmt!"

Utveckla ledare - trygghet i förmåga och säkerhet kring riktningen för sitt ledarskap

Utveckla ledare - trygghet i förmåga och säkerhet kring riktningen för sitt ledarskap

Coaching

Klientens egna ord: "Jag har varit hos Patrik sex tillfällen under hösten 2018 för ledarcoachning.
Jag visste inte riktigt vad jag kunde förvänta mig för framsteg på sex tillfällen. Jag kom dit med en förhoppning av att kunna få hjälp med att hitta åt vilket håll jag skulle leda min personal, men fick med mig så mycket mer. Redan efter fem tillfällen hade jag fått vägledning till att hitta mig själv, att vara trygg i vilken slags ledare jag är och vill vara.
Patrik var duktig på att ställa utmanade frågor som fick mig att tänka till. Han lyssnade till både det jag sa men framförallt till det jag inte sa. Han konkretiserade det vi pratade om och hjälpte mig att kategorisera och göra delmål. Jag har fått med mig verktyg som kommer att hjälpa mig i framtida situationer."

Förstärka personlighet - agera kraftfullt och utifrån övertygelse

Förstärka personlighet - agera kraftfullt och utifrån övertygelse

Coaching

Klientens egna ord: "Coachingen har framförallt gett mig en annan syn på mig själv, en positivare bild av mina prestationer och mitt arbetssätt. Det är ju en bra början att se vad man är bra på för att kunna göra förändringar man tror på och våga satsa på sitt mål.... Coachningen har också varit en bra hjälp för att att fokusera på rätt sak, även att rensa bort visst brus och våga säga ifrån på rätt sätt."