TJÄNSTER – exempel och anpassning

Våra tjänster utgår från de behov och den verklighet vi möter. Vi kan anpassa tjänsterna efter de behov du, medarbetare eller en grupp av människor har. Men vi beskriver två exempel nedan. Gemensamt för alla våra tjänster är vårt fokus på vart ska ni, var är ni och hur tar ni er dit.

EXECUTIVE COACHING

”When the outside world changes faster than the inside world, the end is in sight” – Jack Welsh

Att vara ensam med utmaningarna tar mycket energi och ett annat perspektiv kan då vara förlösande. Du har fortfarande ansvaret men tillsammans med en erfaren och professionell coach får du fler sätt att tänka och agera från. Du får hjälp att belysa dina skuggsidor och hur du ska hantera dem. Men framförallt ligger fokus på att medvetandegöra och maximera dina styrkor och din potential som executive.

Executive coaching har ofta ett större fokus på strategiska frågor och change management, i en osäker framtid och omvärld. (Karriärfrågor kan också bli viktigare när de interna möjligheterna minskar.) Fler yttre och osäkra beslutsvariabler ökar behovet av en egen uppfattning om verksamheten och hur du positionerar den. Och den störe frågan är vilket avtryck du vill lämna efter dig och vilket ledarskap det kräver av dig. 

När mer står på spel blir det också viktigare att stämma av en extra gång och att få med sig ledningsgruppen och medarbetarna. Låsta positioner och relationer kan behöva hanteras på ett nytt sätt, där alla kan vara vinnare. Hur du tar dig an utmaningarna och hur du möter och leder är avgörande för framgång. Det kräver ett balanserat liv där andra roller också får utrymme och skapar energi. Din trygghet skapar trygghet för andra och den kommer inifrån.

COACHING FÖR MEDARBETARE

”Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending” – Karl Barth

Ibland kan coaching spara ton av energi. Energi som direkt kan omvandlas till ett bättre välbefinnande och bättre resultat. Att få diskutera problem och dilemman med en utomstående coach kan ge helt nya perspektiv.

Nyckeln är fokus på hur du åstadkommer det du åstadkommer och hur du kan åstadkomma något annat. Ibland är det privatlivet som tar mer energi än nödvändigt. Energi som kan omvandlas till ett lugnare liv, som gör att du orkar mer och mår bättre. Bra coaching leder vanligtvis till ökad motivation, nytt lärande och ökad prestation. Coaching är förutsättningslöst och utgår från dina styrkor. Det leder ofta till ökad självkännedom och ett bättre välbefinnande. Härifrån kan nya möjligheter upptäckas och din potential utvecklas.

Din coach kan bidra med:

  • Att vara din katalysator som är tränad i att finna dina dolda talanger.
  • Att ha fokus på din motivation och ditt behov av in- och avlärning.
  • Att vara ett kvalificerat bollplank som du kan ta upp vad som helst med.
  • Att supporta din växt och utveckling.

Erfarenhet av process, struktur och övningar för utveckling, såväl av dig som person som i din yrkesroll.