Om du vill nå målet måste du först

Föreställa dig det

Professionell coaching

Coaching är att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge. En tydlig bild av framtiden som gör dig medveten om vad du vill uppnå. Som ägare eller ledare och hur du tar dig dit. Beskriv visionen, formulera den i mål, ifrågasätt det omöjliga och förverkliga det som tidigare bara varit en dröm.

Jag coacher ägare i ägarledda företag, företagsledning, chefer och medarbetare. Kort sagt människor i företag med behov att förändra och utveckla.

“What future creates this present?”

Andrew Burgess

Har du utmanat dina tankar om framtiden? Vilken framtid är möjlig? Vad skulle du behöva göra idag för att nå den vackraste framtid du skulle kunna tänka dig? Vilken är den minsta förändring du behöver göra?

Visioner till mål och mål till verklighet

Pareco 2019