Vad är coaching?

Resultatet av coaching kan vara

En tydlig bild av framtiden som gör dig medveten om vad du vill uppnå. Som ägare eller ledare och hur du tar dig dit. Hjälp att omvandla visionen till mål, att ifrågasätta det omöjliga och förverkligande av det som tidigare bara varit en dröm. Exempel från verkligheten:

Samlat delägarna i ett företag som stod inför ett vägskäl och formulerade vision, mål och deras story. Idag är de på väg att förverkliga visionen.
Höjning av prisnivån med 27% och nöjda kunder. Tidigare fanns en frustration över prisbild och lönsamhet och en rädsla för dialogen med kunder. 
Trygghet att agera i ny ledarroll. Innan fanns stor osäkerhet om egen förmåga och delegering vilket resulterade i mycket arbete och känsla av otillräcklighet. Nu är liv och jobb roligt.
Tilltro till egen förmåga vilket har gjort det enklare att agera tydligt och framgångsrikt. Innan fanns en stor tvekan om hen var på rätt plats. Nu njuter hen och har tillförsikt inför framtiden.
Insikter och förberedelse. Coachat igenom ägare i Startupbolag genom processen Investment Readiness process och på så sätt förberett dem för anskaffning av externt ägarkapital.
Beskrivning och förankring av Hållbarhetsarbetet. Coachat igenom företag i en process för att beskriva hur det bidrar till Hållbarhet enligt Agenda 2030 och Globala Hållbarhetsmål

Personligt genombrott, personligt åtagande och målstyrning. Förmåga att hantera hinder, effektivt tidsutnyttjande och balans mellan olika arenor. Och att sätta gränser för dig själv och andra.

Inre insikter om styrkor, roller, värden och kontrollspann. Vad du behöver göra och använda mer av och om begränsande tankemönster.

Coaching är kostnadseffektivt

Nytta för företaget

När organisationen betalar för coachingen kopplas alltid uppdraget till företagsnyttan. Överordnad chef och/eller HR involveras för att ge inspel, tydliggöra förväntningar och önskat resultat av coachingen. Med ett ömsesidigt överenskommet mål och uttalat ansvarstagande hjälper vi till med att säkra investeringen.

“What future creates this present?”

Andrew Burgess

För att vara effektiv som ledare eller nyckelperson behöver du använda hela din personlighet. Relationer och utveckling påverkas minst lika mycket av den du är som det du gör.
En professionell coach ger dig möjlighet att utveckla de delar du vet behöver utvecklas i ditt framtida ledarskap. Samt det du kanske ännu inte upptäckt, som står i vägen för dig. Coachen är en utomstående partner som hjälper dig skapa ny medvetenhet som möjliggör nytt agerande och ett nytt varande. Vi tar utgångspunkt i framtiden för att inte vara styrda av det förflutna. Vad är det som inte händer när du går mot dit önskade läge?
I coaching är förändringstänkande och utveckling centralt, liksom att ställa frågor om hur vi ser vad vi ser. Det bidrar till personliga upptäckter som ökar medvetenhet, ansvar och åtagande. Coachen fokuserar på ditt agerande för att nå dina och företagets visioner och mål. Som ledare får du hjälp att fatta beslut och komma till handling på ett sätt som är effektivt för både dig och din organisation.

Visioner till mål och mål till verklighet

Pareco 2019