Om Patrik

Jag har arbetat mycket med min bild av framtiden. Vad är viktigt för mig i en framtid? Vad är jag bra på, vad engagerar mig, vilka är mina värderingar, vad vill jag förknippas med? Svaren har inte alltid varit självklara men det har tagit mig på en resa genom livet.

Jag delar upp mitt vuxna liv i en första halva med fokus på ekonomi och roller som revisor på PwC, ekonomichef och CFO. I den andra halvan har fokus varit på försäljning och kundrelationer i roller som Area manager, Operativ chef i IT-företag, Regionchef Meritmind och ansvarig för utlandsetablering. Jag har skaffat mig gedigen kompetens och förståelse för företagande och att driva förändring i företag.

En röd tråd genom livet har varit att söka förståelse för varför vi gör det vi gör. Vad är det som driver oss människor, vad är det som driver mig. Det har sen lång tid tillbaka lagt grunden för mitt coachande ledarskap. Ett coachande som jag nu har gjort till mitt levebröd och mission i livet. Att hjälpa och bidra till din och andras formulering av er framtid, vilka målen ska vara, beskriva vägen dit och att få uppleva tillfredsställelsen av att nå mål. Att fira!!

Det är oerhört viktigt att fira vardagens segrar.

Inte bara de stora genombrotten utan alla små. Ett lyckat samtal, en bock i todo-listan, en tacksam kund men också att fira och uppmärksamma andras segrar. Det ger tillbaka energi och bygger självkänsla och självförtroende och det kan verkligen försätta berg.

En stor fördel med coaching och ett coachande förhållningssätt är att det bygger hållbara relationer och organisationer. Att konstruktivt och med frågor söka mål och vägen dit, att med nyfikenhet söka svar och alternativ tar fokus från att leta fel och syndabockar. Det sätter dig själv bakom ratten i ditt liv. Både på jobbet och hemma. Om vi alla sitter bakom ratten till våra liv kommer vi att ha en fantastisk värld. Till det vill jag bidra!

Tidigt i mitt yrkesliv gjorde jag en spännande resa som delägare i Halda AB, ett IT-produktföretag som ledningen tillsammans med investerare köpte ut och gjorde en utvecklingsresa till systemföretag där vi satte ut mobila PC i taxibilar och kopplade upp i mobila nätverk långt innan smartphones och 3G. En otroligt lärorik resa i villkoren för företagande.

Ett roligt livsmål jag haft satte jag upp 2015. Att ta betalt för min matlagning. Att få en återkommande gäst som betalar för maten var för mig det yttersta tecknet på att jag kan laga mat och bjuda på en upplevelse. Det ledde bl a till att jag caterade lunch och hade betalande gäster hemma, men främst att jag under nästan ett år jobbade som kock och fick ingå i den ordinarie bemanningen.

Idag driver jag mitt företag Pareco sen 2013 vilket också har varit ett livsmål. Att få stå på egna ben i alla avseenden.

Pareco 2019