Tjänster

Parecos tjänster utgår från de behov och den verklighet vi möter. Jag anpassar tjänsterna efter de behov du har, dina medarbetare eller ditt team. Några exempel vad ett uppdrag kan vara:

Teamcoaching

Att kraftsamla för att bryta utvecklingskurvan uppåt för ett team. Tillsammans med chefen/uppdragsgivaren definiera och acceptera målen för att sen tillsammans med teamet förutsättningarna för utvecklingen och genomföra den. Uppdraget kommer vara utmanande för både team och individ och kräva insikter i gruppdynamik såväl som företagsutveckling.

Chefscoaching

Att vara ensam med utmaningarna tar mycket energi och ett annat perspektiv kan då vara förlösande. Du får ett kvalificerat bollplank. Du har fortfarande ansvaret men tillsammans med en erfaren och professionell coach får du fler sätt att tänka och agera från. Du får hjälp att belysa dina skuggsidor och hur du ska hantera dem. Vi kommer överens om ett uppdrag över en tid där vi träffas regelbundet och driver den utveckling du behöver och hanterar de frågor som dyker upp på vägen.

Lednings- och ägarcoaching

Att tillsammans med grundarna förbereda företaget för att ta ombord externt kapital. Vi går igenom ägarnas mål med företaget, beskriver resan och värdeutvecklingen i företaget och erbjudandet för att välkomna investerare ombord. I arbetet använder vi den etablerade processen Investment Readiness Process.

Medarbetarcoaching

Oavsett roll i företaget kommer du i perioder att vara i behov av förändring. Det kan vara utmanande nysatsningar men det kan också vara av personliga skäl men privatliv och offentligt liv hänger ihop i samma person och påverkar vår prestation och vårt välmående. Oavsett vilket så går vi igenom vart du ska, vilka förutsättningarna är och steg för steg gör resan till målet.

Visioner till mål och mål till verklighet

Pareco 2019